Predstavitev

Društvo paraplegikov Koroške smo ustanovili v letu 1997. Do takrat smo bili člani Društva paraplegikov severne Štajerske. Nekaj časa smo delovali kar doma, kot verjetno marsikje, pri prvem predsedniku društva Ivanu Gaberšeku. To je bila le kratkoročna rešitev. Pozneje smo pridobili v najem prostore v Slovenj Gradcu na Cankarjevi ulici 21 in jih skupaj z Zvezo paraplegikov preuredili.

Prostori so sicer bili dostopni z vozičkom, postajali pa so iz dneva v dan premajhni za naše delovanje. Ne glede na število članov je bila potreba po večjih prostorih očitna. V dejavnost se je vključevalo vse več članov, njihova prisotnost v prostorih je bila vse pogostejša. Potrebe so narekovale, da smo pričeli akcijo za pridobitev drugih, večjih, bolj funkcionalnih prostorov in po naših skoraj dvoletnih prizadevanja pri iskanju morebitne parcele za gradnjo, ali drugih ustreznih prostorov, smo se odločili za nakup prostorov v naselju S 8 v Slovenj Gradcu. Novi delovno bivalni prostori nam služijo za izvajanje določeni socialnih programov, kot je razgibavanje, masaža, predavanja, tečaji, druženje, igranje iger ter ostalo.