Socialne pomoči

Program socialne pomoči-kompenziranje invalidnosti vključuje konkretno pomoč posamezniku, da se čimprej prilagodi in sprejme invalidnost, kajti današnji čas ne dopušča preveč negodovanja, treba je živeti in ustvarjati.

Vsi paraplegiki imajo določene (manjše-večje) težave pri zagotavljanju in dobavi različnih ortopedskih pripomočkov. Vsem potrebnim pomagamo zagotoviti dobavo najbolj optimalne pripomočke, saj je ustrezen pripomoček (sedežna in ležalna blazina ROHO, voziček, pripomočki za inkontinenco, razni pripomočki za tetraplegike, itd,) predpogoj za življenje. Težave rešujemo od primera do primera. Na novo sprejete paraplegike v organizacijo sprotno seznanjamo z vsem potrebnim kar zadeva paraplegijo. V novem prehodnem stanovanju pa jim nudimo začasno stanovanje, da si uredijo vse potrebno za nastanitev v domačem okolju. Na osnovi sklepov upravnega odbora pa članom nudimo finančne pomoči.