Premagajmo ovire 2017

Društvo paraplegikov Koroške je pridobilo novo kombi vozilo od donatorjev, Korošcev z srcem, podjetij, samostojnih podjetnikov, lokalnih skupnosti…

Predsednik društva je na seji upravnega odbora podal predlog za akcijo Premagajmo ovire 2017, za zbiranje donacijskih sredstev za novo kombi vozilo. Razlog je videl v tem, da je obstoječe kombi vozilo iztrošeno, prevoženih ima že čez 300.000 km, za vzdrževanje so potrebna nenehna popravila. Na investicijski listi pri Zvezi paraplegikov Slovenije smo na 4. mestu, pred nami so še 3 društva. Stanje za investicijska sredstva za nabavo kombi vozila preko FIHA niso rožnata, tako da je vprašanje, kdaj bi lahko prišli do novega vozila. Kot predsednik društva pa se zaveda, da je za prevoz paraplegikov potrebno imeti brezhibno kombi vozilo, kar pa trenutno ni. V letošnjem letu slavimo 20 let obstoja društva, 10 let je poteklo, kar smo se preselili v nove delovno-bivalne prostore, tudi Festival drugačnosti obeležuje 10 obletnico.

Rečeno storjeno, akcija je stekla. Akcija je potekala od junija do konca septembra, kjer smo na Festivalu drugačnosti tudi svečano predali kombi vozilo v uporabo.

Akcija je potekala pod medijskim sponzorjem Koroškega radia. Članica Ivana Gornik smo zadolžili, da je navezala kontakt z novinarko Barbaro Brusnik Polutnik, sestanek z njo smo imeli na sedežu društva. Ob pričetku akcije smo imeli na Koroškem radiju predstavitveno oddajo, kjer sta sodelovala predsednik društva ter članica Ivana Gornik. Nato pa so nam na radiju izdelali reklamni oglas-režirko, katero so nam brezplačno vrteli do konca meseca septembra, za kar se jim iz srca zahvaljujemo.

Za poslane prošnje podjetjem, samostojnim podjetnikom ter gospodinjstvom v vseh 12 koroških občinah smo zaprosili Pošto Slovenije, za brezplačno distribucijo prošenj. Predsednik je preveril, vendar Pošta Slovenije d.o.o. na žalost ne sme zaradi varstva konkurence delati nobenih izjem in so storitve plačljive. Poslali smo prošnjo za donacijo na Pošto Slovenije d.o.o., vendar neuspešno. Za podjetja in samostojne podjetnike v vseh 12 koroških občinah smo poslali prošnje na nekaj čez 5.000 naslovov, za gospodinjstva pa prošnjo z pred izpolnjenim plačilnim nalogom na nekaj čez 22.000 naslovov. Tehnično pomoč in svoje veliko računalniško znanje nam je pri oblikovanju prošenj, oblikovanju kuvert, ter iskanju samih naslovov podjetij velikodušno ponudil naš prijatelj Peter Oder. Peter je služil pri nas civilno vojsko in nam je pomagal v letu 2003 do prvega samostojnega kombi vozila, katerega smo prav tako kupili z akcijo Premagajmo ovire, se pravi z lastnimi-donacijskimi sredstvi. Naša članica Ivana pa je donacijske prošnje lektorirala, za kar se ji zahvaljujemo.

Marketinška strategija, ki smo jo predvideli na začetku, je vsebovala zlatega, srebrnega ter bronastega donatorja. Donatorje smo ob koncu akcije tudi navedli na samem vozilu. Predvidena sredstva donatorjev so bila za zlatega cca 12.000 €, srebrnega 6.000 € ter bronastega 3.000 €. Akcija je potekala kar se da možno preko osebnih stikov, to pomeni, da se prošnje izročijo podjetjem in samostojnim podjetnikom osebno preko vez in poznanstev, s tem je tudi večja možnost uspeha za prejeta sredstva. Za samo kombi vozilo je bila opcija Renault master ter Ford, predsednik je posla povpraševanje na Renault v PE Pameče ter na Ford Rebernik, po prejetih ponudbah smo se odločili za nabavo Forda transita pri Avtomarketu Rebernik d.o.o. iz Brezna.

Vozilo smo predali v uporabo 22. septembra 2017 v okviru 10 že tradicionalnega Festivala drugačnosti, na katerem se zberejo invalidska društva iz cele koroške, organizira pa ga naš član Stojan Rozman, za kar se mu lepo zahvaljujemo. Zlati donator so bile vse koroške občine, obiskali smo vseh 12 županov oziroma županij, in vsi so nam pozitivno odgovorili na našo vlogo, za kar se jim iz srca zahvaljujemo.

Sredstva Zlatega donatorja smo razdelili po ključu števila prebivalcev, občine so ta ključ potrdile. Posebna zahvala gre občini Podvelka, saj nam je župan g. Anton Kovše z občinskim svetom namenil donacijska sredstva v višini 3.000 €. Srebrni donator je podjetje Avtomarket Rebernik d.o.o., ki nam je namenil izdaten popust pri nabavi samega kombi vozila, za kar se mu iskreno zahvaljujemo. Bronasti donatorji pa so banka NLB d.d., Lions klub Slovenj Gradec ter kot že omenjeno občina Podvelka. Tudi bronastim donatorjem gre iskrena zahvala.

Prav tako se zahvalimo vsem malim ljudem, dobrim Korošcem z srcem, ki so donirali 5 €, 10 €, 20 €… Le teh je bilo kar nekaj, tako da smo lahko skupaj z vsemi donatorji nabavili novo kombi vozilo.

Kot že rečeno smo kombi vozilo v uporabo predali 22. septembra v okviru Festivala drugačnosti. Na samo primopredajo smo povabili vse donatorje, vse župane in županje ter predstavnike ostalih donatorjev. Na prireditvi sem sam kot predsednik spregovoril pa besed, nato sem besedo predal predsedniku Zveze paraplegikov Slovenije, Danetu Kastelicu. Ostali govorci so bili še župan Mestne občine Slovenj Gradec, županja Dravograda ga. dr. Marjana Cigala, direktor območne enote NLB Koroško-Savinjska g. Anton Adam ter predsednik Lions kluba Slovenj Gradec g. Dušan Stojanovič. Vsem navedenim donatorjem smo izročili priložnostno darilce, izdelek g. Marijana Gostenčnika, mojstra domače in umetnostne obrti. Vsi so nam zaželeli srečno vožnjo, na koncu pa smo vsi skupaj slavnostno prerezali trak in tako vozilo tudi predali v uporabo.

Kaj reče za konec? Vse se da, če se le hoče, če je želja velika, stvari same po sebi stečejo, tako kot je treba, na koncu se vse uredi. Dobro se vedno vrača z dobrim, naša akcija je pravi dokaz za omenjeni rek.

Iskrena hvala vsem, ki ste kakorkoli pripomogli pri nabavi kombi vozila za potrebe paraplegikov in tetraplegikov Društva paraplegikov Koroške.

Damjan Hovnik, predsednik