Šport in rekreacija

S programom šport in rekreacija je dosežen namen, da omogočimo čim večjem številu paraplegikov in tetraplegikov udeležbo na programih športa in rekreacije.

S ciljem, da posamezniku ponudimo možnost individualne potrebe po udejstvovanju in aktivnemu sodelovanju v programu. Cilj je dosežen takrat, ko je doseženo zadovoljstvo posameznika – krepitev osebnosti in samozavesti.

Člani dobijo osnovne informacije in napotke o športu že času medicinske rehabilitacije v Inštitutu Republike Slovenije za rehabilitacijo v Ljubljani. Šport je namreč tudi nepogrešljiva metoda v sodobni rehabilitaciji paraplegika. Pri obnavljanju izgubljenih moči ima pri koordinaciji in vzdržljivosti neprecenljivo terapevtsko vrednoto. Razlikujemo šport kot metodo medicinske rehabilitacije in šport tekmovalnega značaja. Trajne posledice invalidnosti in preostale telesne sposobnosti zahtevajo neprestano akcijo, gibanje, ki le v okviru organizirane športne dejavnosti nudijo tudi koristne in najboljše rezultate.

Primarni namen in cilj programa je – nuditi paraplegikom in tetraplegikom ustrezno telesno vadbo, ki bo pripomogla k ohranjevanju in krepitvi preostalih telesnih sposobnosti.
Društvo spodbuja tudi tekmovalni šport, zato z zahtevnejšimi treningi pripravlja posameznike za udeležbo na različnih športnih tekmovanjih, kot so svetovna in evropska prvenstva in paraolimpijske igre.

Pomen športa za paraplegike in tetraplegike. Vsaka športna panoga ali športno-rekreativna vadba, ki jo izvajajo paraplegiki in tetraplegiki, vodi k učinkovitemu ohranjevanju in izboljšanju psihofizičnih sposobnosti. Znanstvene ugotovitve dokazujejo, da tisti funkcionalno ovirani ljudje, ki se ukvarjajo s športom ali športno-rekreativno vadbo, živijo bolj zdravo, kakovostno, predvsem pa manj stresno življenje. Koristna je že vsakodnevna, nekoliko bolj naporna vožnja z vozičkom in seveda redno izvajanje različnih gimnastičnih vaj. Tisti paraplegiki in tetraplegiki, ki se ukvarjajo z vrhunskim športom, pa z nastopi in prizadevanji za čim boljšimi dosežki na tekmovanjih pridobijo tudi večjo samozavest, ki je ob različnih predsodkih še kako potrebna v življenju vsakega invalida.

Vsebina programa obsega različne športne panoge: atletika, košarka, kegljanje, namizni tenis, streljanje, smučanje, plavanje, potapljanje, biljard, športni ribolov, rekreacija, šah.

Društvo nudi članom organizirano vadbo vsak četrtek od 17.00 do 18.30 ure v telovadnici OŠ Pameče.
Treningi kegljanja pa potekajo vsako sredo od 17.00 do 18.30 ure na kegljišču na Ravnah na Koroškem.