Prevozi paraplegikov

Program prevozov paraplegikov je v Društvu prioritetna naloga.

Znano je, da paraplegiki zaradi narave invalidnosti ne morejo uporabljati javnih prevoznih sredstev in je zato naloga društva, da zagotovi  članom organiziran ali individualni prevoz na programske dejavnosti, kakor tudi  za potrebe posameznikov. S tem se aktivno vključujemo v širše družbeno okolje.

Potrebe so vsak dan večje. Vse več naših članov za svoje življenjske potrebe potrebuje prevoz, ki jim ga lahko nudi le njihova organizacija. Veliko je namreč takih članov, ki nimajo svojega prevoza in jim ta oblika omogoča aktivno vključevanje v dejavnosti organizacije in tudi aktivno vključevanje v družbene tokove. Pomeni torej, udeležbo paraplegikov na vseh področjih: osebnem, delovnem, socialnem, izobraževanju, usposabljanju, zdravstvenem varstvu, rehabilitaciji, rekreaciji, športu, kulturi in drugje.

Društvo paraplegikov Koroške program izvaja samostojno z zaposlenim voznikom negovalcem, občasno pa tudi z nekaterimi dolgoletnimi sodelavci in prostovoljci.

S klančino opremljenim kombi vozilom člane vozimo na:
• izvajanje dejavnosti društva in Zveze;
• izvajanje programa ohranjevanja zdravja;
• rehabilitacijske programe;
• obnovitveno rehabilitacijo;
• športna tekmovanja in vadbe ter rekreacijo;
• usposabljanje, izobraževanje;
• interesne dejavnosti;
• kulturne prireditve;
• zdravniške in preventivne preglede;
• posameznike in skupine na srečanja, ki imajo psihosocialne kvalitete.
 
Kako do prevoza?

Član, ki potrebuje prevoz, lahko pokliče na društvo vsako sredo od 9.00 do 14.00 ter sporoči termin ali predsednika društva

V primeru, da je povpraševanje za isti termin večje, prevoze uskladimo po dogovoru

V primeru skupinskega prevoza je potrebno urnik prevozov uskladiti z voznikom, ki naknadno pokliče vsakega člana posebej ter jim sporočijo, ob kateri uri pride po njih.

Člani morajo potrebo po prevozu sporočiti nekaj dni prej!