Programi

Društvo je organizirano z namenom, da članom in ostalim občanom, ki so gibalno ovirani pomagamo pri premagovanju težke invalidnosti, zato zanje izvajamo posebne socialne programe, v katerih lahko člani zadovoljujejo svoje osnovne in specifične potrebe, ki jih ne morejo nikjer drugje.

Posebni socialni programi paraplegikov posameznim skupinam invalidov omogočijo bolj aktivno sodelovanje in pripomorejo k odstranjevanju ovir in bolj neodvisnemu življenju zato v okviru tega programa izvajamo usposabljanje za aktivno življenje in delo, prevozi, oskrba s tehničnimi pripomočki, osebna asistenca, nega in fizična pomoč, programi za mladostnike s posebnimi potrebami, programi za starše in svojce, programi za ohranjevanje zdravja in drugi rehabilitacijski programi, informativna dejavnost, kulturna dejavnost, rekreacija in šport.