Upravni odbor

OBČNI ZBOR DRUŠTVA PARAPLEGIKOV KOROŠKE

Zbrali smo se v gostilni Ott na Selah smo imeli v petek, 15.3.2024. Najprej nas je nagovoril dr. Peter Pungartnik, podžupan Mestne občine Slovenj Gradec. Zahvalil se je aktivni vlogi in ustvarjanju v občini. Predstavil je novejše pridobitve, ki so pomembne za invalide, npr. prizidek 3. osnovne šole in kolesarske poti ter predstavil nove naložbe, npr. prizidek k Zdravstvenemu domu. Samo delo Občnega zbora je potekalo dobro in produktivno. Predsednik Zveze paraplegikov Slovenije, Dane Kastelic je predstavil delovanje ZPS v preteklem letu in načrte za tekoče.

Posebno natančno je razločil problem s SOČO in ambulanto. V zaključku nas je nagovorila še strokovna delavka na ZPS, Brigita Erjavec Škrbina, ki je tako npr. razložila spremembe Pravilnikov o varovanju podatkov in prenovljenih Anket članstva. Predsednik DP Koroške Damjan Hovnik je članstvu podal poročilo o delu društva za prejšnje leto in plan za tekoče leto. Sedaj je v društvu 29 članov in 5 članic. Pred nami je predelava kombija. Čuli smo tudi poročila Nadzornega odbora, Inventurne komisije in vseh referentov. Sprejeli smo potrebne sklepe in sejo sklenili z željo, da društvo še naprej tako dobro deluje v dobro članstva in družbe. Po okusni pogostitvi so se člani še naprej prijetno družili.

Stojan Rozman

Dodaj odgovor