Upravni odbor

OBČNI ZBOR DRUŠTVA

V prostorih društva smo v petek 6.3.2020 imeli Občni zbor društva. Poleg predsednika Zveze paraplegikov Slovenije gospoda Daneta Kastelica, strokovne delavke na Zvezi ga. Urške Randulič se je na povabilo v imenu župana Mestne občine Slovenj Gradec udeležil tudi podžupan gospod dr. Peter Pungartnik. Gostu smo obširneje predstavili delovanje društva v minulem in plan dela v tekočem letu. V delu Občnega zbora je po preverjanju sklepčnosti in izvolitvi odgovornih članov delovnih teles najprej   predsednik društva Damjan Hovnik predstavil delo in finančno poročilo za leto 2019, sledila so poročila Nadzornega odbora in vseh referentov, razprava na le te in odločanje. Predstavitev plana dela in financiranja je izvedel predsednika društva, a člani društva so o njem razpravljali in na koncu potrdili potrjeni plan in sklepe Občnega zbora. Prav tako kot za društvo se je predstavilo delo v prejšnjem in plan za tekoče leto Zveze paraplegikov. Na zastavljena vprašanja so gosti in predsednik suvereno odgovarjali; podanih ni bilo novih predlogov. Po končanem delovnem delu zbora smo se še zadržali na kosilu – catering Gostilne Preša in veselem druženju.