Interesne dejavnosti

PIKNIK OB JEZERU ROŠ

Ob ribniku Reš smo v petek, 7.junija 2024 priredili društveni piknik. Letos nam je razne dobrote pripravljal prijatelj Dejan Grešovnik. Posebno so šle v slast rebrce iz »smokerja«.  Iz podjetja VSM Valencija nam je prišla predstaviti proizvode ga. Mojca Mori. Njihova paleta proizvodov je široka, tako, da je predstavila nam pomembne – katetre, obloge za rane (npr. preležanine) in njihov najbolj prepoznaven program stome. Z veseljem smo ji predali naše izkušnje z njihovi proizvodi, ona pa nam je podala dodatne razlage o prednostih določenih izdelkov, njihovi pravilni in najkoristnejši uporabi.

Poudarila je smiselnost in upravičenost uporabe le teh ter opisala pot do teh upravičen medicinsko tehničnih pripomočkov. Naši »ribiči« so uživali (200 na uro) v ribolovu, mladina je vztrajala kljub plohi ter bila poplačana za svoj trud. Za čas trajanje plohe ni padal samo dež … ampak tudi člani ter neslane šale, anekdote iz prejšnjih časov, predlogi kot na sestanku upravnega odbora.  Društveni piknik je vedno en fajn družabni trenutek za člane in članice, ki presneto dobro dene tako zaposlenim kot upokojenim, z delom obremenjenim kot neaktivnim članom, pa tudi njihovim družinskim članom ali osebni asistenci. Torej, bilo je krasno.

Stojan Rozman

Dodaj odgovor