Interesne dejavnosti

KOLO POVEZUJE

Na lepo septembrsko nedeljsko jutro smo sedli na kolo in se skupaj z drugimi odpraviti po lepi Mislinjski dolini in ustvaril vzdušje, ki takšen dogodek povzdigne, ga naredi priljubljenega, tradicionalnega. Dobili smo se na zajtrku na terasi MKCja, kjer sta nas nagovorila tudi podžupanja Martina Šisernik, katera pokriva področje negospodarstva, sociale, zdravstva, kulture, mladinskih zadev in turizma in podžupan dr. Peter Pungartnik, kateri pokriva področje gospodarskih dejavnosti, urbanizma ter področje komunalno cestne infrastrukture in prometne varnosti. Oba sta se v svojih nagovorih dotaknila nalog občine iz svojih področij, ki pokrivajo življenje in delo invalidov. Pohvalila sta angažiranost njihovih društev, a hkrati pozvala res tvornemu sodelovanju v pripravi in uresničevanju izvedbe sprejetega Strateškega načrta. Nato se je dogovorila pot, točke počitka, kdo varuje, opozorilo na nevarnosti, posebnosti, …

Letos smo prvič na pot krenili skupaj z policistko na kolesu iz Policijske postaje Slovenj Gradec. Kolesarska pot »Štrekna« nas vedno znova razveseli in nam ponudi izredne užitke. Letošnja tema na poti je bila nadaljevanje le te do Velenja in navezava preko Dravograda. In kaj bo prej – avtocesta ali kolesarska. In bonton – na poti se pozdravi! Veste kdo nas je vedno – otroci, ne starši. Prijetno druženje smo nadaljevali z zelo okusno telečjo obaro iz gostilne Preša v jedilnici Hostla Slovenj Gradec in uživanjem na terasi le tega. In smo se razkropili v nedeljo 15.9. eni ponovno na Štrekno, eni na druge prireditve v mestu, drugi na počitek, … a vsi se dobimo drugo leto na »Kolo povezuje«.