Interesne dejavnosti

NAŠA NOVA RDEČA VILJAMOVKA

Začetek meseca novembra je primeren tudi za sajenje sadik sadja. Ob kolesarski poti »Štrekni« se je to leto veliko dreves posušilo – predvsem zaradi voluharja, med njimi je bila tudi ena jablana našega društva – Društva paraplegikov Koroške. Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec in Sadjarsko društvo Mislinjske doline LESNIKA so v soboto 7.11. sadili nove sadike raznovrstnega sadja. Naša je sedaj rdeča viljamovka. Sadež se obira pozno avgusta, je srednje velik, ima belo meso, sočno, muškatne arome.  Društvo Lesnika bo za ta nasad v nadaljevanju tudi strokovno skrbelo. Na nas pa je (vsaj), da svoja drevesa obiskujemo, občudujemo v cvetu in obiramo plodove.